Nowe wzory dokumentów związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w 2019 r.

MRPiPS opublikowało nowe wzory kwestionariuszy osobowych dla pracowników i formularz rozwiązania umowy o pracę oraz inne dokumenty pracownicze w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku.

Wzory pomocne dla pracodawców i pracowników to:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, Kwestionariusz_kandydata_fin

– kwestionariusz osobowy dla pracownika, Kwestionariusz_pracownika_fin

– umowa o pracę, Umowa_o_pracę_fin

– wypowiedzenie warunków umowy o pracę, Wypowiedzenie_warunków_fin

– rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, Rozwiązanie_za_wypowiedzeniem_fin

– rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, Rozwiązanie_ze_skróconym_wyp_fin

– rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, Rozwiązanie_bez_wypowiedzenia_fin