RODO – Dalsze gromadzenie danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.

Minister Cyfryzacji zdecydował się wydać objaśnienia ze szczególnym uwzględnieniem zasad przechowywania przez pracodawców – w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – dokumentów rekrutacyjnych, po zakończeniu rekrutacji, w stosunku do tych, którzy nie zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

 

Objasnienia prawne- dalsze gromadzenie danych po przeprowadzeniu rekrutacji