Aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”

4 stycznia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym MF opublikowano komunikat Ministra Finansów z 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”.   Celem niniejszego Krajowego Standardu Read more about Aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”[…]

Ułatwienia dla firm od 01.01.2019

Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm, elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania, niższy podatek dla innowatorów – to kolejne proprzedsiębiorcze rozwiązania, które przyniosą od Nowego Roku ustawy przygotowane przez MPiT. Wśród nich są: Pakiet MŚP, Mały ZUS, E-akta, IP box, zmiany w dozorze technicznym oraz kolejne udogodnienia w Read more about Ułatwienia dla firm od 01.01.2019[…]

Nowe wzory dokumentów związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w 2019 r.

MRPiPS opublikowało nowe wzory kwestionariuszy osobowych dla pracowników i formularz rozwiązania umowy o pracę oraz inne dokumenty pracownicze w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku. Wzory pomocne dla pracodawców i pracowników to: – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, Kwestionariusz_kandydata_fin – kwestionariusz osobowy dla pracownika, Kwestionariusz_pracownika_fin – umowa o pracę, Umowa_o_pracę_fin – wypowiedzenie warunków umowy Read more about Nowe wzory dokumentów związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w 2019 r.[…]

Praktyczny poradnik na temat sukcesji firm 19.11.2018

Już w niedzielę 25 listopada wchodzi w życie przygotowana przez MPiT ustawa o sukcesji firm jednoosobowych. Oddajemy w Państwa ręce praktyczny poradnik na temat tego, jak korzystać z tej ustawy, by umożliwić swojej firmie funkcjonowanie przez pokolenia. Zachęcamy do lektury   Sukcesja firm jednoosobowych

Działalność nierejestrowa w pigułce – broszura informacyjna

Działalność nierejestrowa to jedno z rozwiązań Konstytucji Biznesu, które jest dedykowane osobom, prowadzącym dorywczo drobną działalność gospodarczą. Po 5 miesiącach od wejścia w życie tego rozwiązania widać, że cieszy się ono dużym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom przygotowaliśmy broszurę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzenia działalności nierejestrowej oraz przykładami, które uwzględniają praktyczne doświadczenia z pierwszych miesięcy funkcjonowania Read more about Działalność nierejestrowa w pigułce – broszura informacyjna[…]

Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2019 roku

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 września 2018 r. pod pozycją 1794 opublikowano rozp. RM z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., w którym ustalone zostały kwoty najniższych dopuszczalnych świadczeń przysługujących pracownikom oraz m.in. zleceniobiorcom z tytułu wykonywania pracy na rzecz Read more about Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2019 roku[…]

Wsparcie na rozwój małych firm – “Pożyczka na rozwój”

Prowadzisz małą firmę? Szukasz taniego kapitału na inwestycje? Możesz zgłosić się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) po niskooprocentowaną „Pożyczkę na rozwój”. Nabór wniosków potrwa do 5 listopada.  Polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie PARP prowadzone w ramach programów operacyjnych ze środków unijnych, programów krajowych, a od 27 lipca także środków budżetu państwa z pilotażowego programu Read more about Wsparcie na rozwój małych firm – “Pożyczka na rozwój”[…]

Poradnik ochrony danych osobowych w kampanii wyborczej

Poradnik przygotowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, do zapoznania z którym serdecznie zapraszamy, został przygotowany z myślą o wszystkich podmiotach zaangażowanych w proces wyborczy – kandydatach i ich komitetach, instytucjach odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie wyborów, a wreszcie samych wyborcach, których dane są przetwarzane. Ci ostatni w publikacji UODO znajdą choćby podpowiedzi, jak skorzystać z Read more about Poradnik ochrony danych osobowych w kampanii wyborczej[…]

Zasady korzystania z “ulgi na start”

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi zawierania umów z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśniają, że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start. Zgodnie z Prawem Read more about Zasady korzystania z “ulgi na start”[…]