Podpis danymi autoryzującymi tylko do 31.12.2018

Jednolite pliki kontrolne (JPK) przesyłane do organów podatkowych można autoryzować na trzy różne sposoby. Od 01.01.2019r. dostępne będą tylko dwa z nich: profil zaufany i podpis kwalifikowany. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory podpisywali dokumenty danymi autoryzującymi, powinni przed końcem grudnia albo zdecydować się na stosowanie bezpłatnego profilu zaufanego, albo kupić podpis kwalifikowany.

1 lipca 2018 r. ruszyło JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, będą mieć obowiązek przekazywania struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Dotyczy to postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Do przekazania JPK przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać bezpłatne narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów. JPK na żądanie Read more about 1 lipca 2018 r. ruszyło JPK na żądanie[…]

Opublikowany w JPK