4 wskazówki dla przedsiębiorców, jak nie dać się oszukać na RODO

Jeśli przedsiębiorca chce mieć pewność, że należycie stosuje prawo ochrony danych osobowych, powinien szukać lub potwierdzać swoje informacje w stanowiskach Prezesa UODO. To jeden ze sposobów, aby uniknąć oszustwa na RODO. Kontrola UODO, korespondencja urzędowa czy oferta reklamowa dotycząca usług związanych z ochroną danych osobowych to tematy najczęściej do tej pory wykorzystywane przez oszustów, którzy swoimi nieuczciwymi Read more about 4 wskazówki dla przedsiębiorców, jak nie dać się oszukać na RODO[…]

Opublikowany w RODO

RODO – Dalsze gromadzenie danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.

Minister Cyfryzacji zdecydował się wydać objaśnienia ze szczególnym uwzględnieniem zasad przechowywania przez pracodawców – w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – dokumentów rekrutacyjnych, po zakończeniu rekrutacji, w stosunku do tych, którzy nie zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.   Objasnienia prawne- dalsze gromadzenie danych po przeprowadzeniu rekrutacji

Opublikowany w RODO

Poradnik RODO dla sektora fin-tech

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało przewodnik dla firm fin-tech. Dokument ten odpowiada na wiele pytań istotnych dla banków, ubezpieczycieli czy firm telekomunikacyjnych. “Banki, ubezpieczyciele, firmy telekomunikacyjne czy sprzedawcy online nie muszą potwierdzać informacji o przetwarzaniu danych osobowych swoich klientów przekazanych im przed 25 maja 2018 r.” Poradnik RODO dla sektora fintech

Opublikowany w RODO

Baza wiedzy RODO

Po pół roku od obowiązywania RODO w Polsce, Ministerstwo Cyfryzacji udostepniło Bazę wiedzy RODO w której znajdziecie Państwo publikacje, poradniki, materiały edukacyjne. Baza będzie aktualizowana. Baza wiedzy RODO

Opublikowany w RODO

RODO – wskazówki i wyjaśnienia dotyczące obowiązku rejestrowania czynności i kategorii czynności przetwarzania określonego w art. 30 ust. 1 i 2 RODO

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który stanowi że „Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje: a) imię i Read more about RODO – wskazówki i wyjaśnienia dotyczące obowiązku rejestrowania czynności i kategorii czynności przetwarzania określonego w art. 30 ust. 1 i 2 RODO[…]

Opublikowany w RODO

RODO – wytyczne dotyczące zgody

W art. 4 pkt 11 RODO zdefiniowano zgodę jako: „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”.   Ponadto uwzględnienie przepisów szczegółowych i motywów dotyczących wycofania zgody potwierdza, że wyrażenie zgody powinno być decyzją odwracalną i że Read more about RODO – wytyczne dotyczące zgody[…]

Opublikowany w RODO

Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców

Poradnik wskazuje, jak przetwarzać dane osobowe zarówno podczas rekrutacji, jak i w ciągu całego okresu zatrudnienia. Nie ogranicza się jedynie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Traktuje również o innych, coraz popularniejszych formach zatrudniania, jak np. umowy cywilnoprawne. Przydatne informacje znajdą tu i pracodawcy, i agencje zatrudnienia, i pracownicy chcący dowiedzieć się, jakie prawa przysługują im na mocy RODO, czyli Read more about Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców[…]

Opublikowany w RODO

RODO – Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (WP 243)

W świetle RODO DPO ma kluczowe znaczenie w procesie administrowania danymi w związku z czym w rozporządzeniu określono warunki jego powołania, status i opis zadań. Założeniem niniejszych wytycznych jest wyjaśnienie stosownych zapisów RODO celem ułatwienia administratorom i podmiotom przetwarzającym dostosowania się do przepisów prawa, jak również ułatwienia inspektorom ochrony danych wykonywania ich zadań. Wytyczne zawierają również zalecane dobre praktyki, oparte na Read more about RODO – Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (WP 243)[…]

Opublikowany w RODO

Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych – szkolenie dla inspektorów ochrony danych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza na kolejne szkolenie dla IOD. Odbędzie się ono 4 października 2018 r. w Warszawie i poświęcone będzie wybranym zagadnieniom istotnym dla sektora zatrudnienia. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które w przeważającej części jedynie modyfikuje dotychczasowe zasady ochrony danych osobowych, w przypadku sektora zatrudnienia przewiduje możliwość przyjęcia szczegółowych przepisów w systemach prawnych państw członkowskich. Polski ustawodawca wprowadził już Read more about Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych – szkolenie dla inspektorów ochrony danych[…]

Opublikowany w RODO

Poradnik ochrony danych osobowych w kampanii wyborczej

Poradnik przygotowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, do zapoznania z którym serdecznie zapraszamy, został przygotowany z myślą o wszystkich podmiotach zaangażowanych w proces wyborczy – kandydatach i ich komitetach, instytucjach odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie wyborów, a wreszcie samych wyborcach, których dane są przetwarzane. Ci ostatni w publikacji UODO znajdą choćby podpowiedzi, jak skorzystać z Read more about Poradnik ochrony danych osobowych w kampanii wyborczej[…]