RODO – Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

24 sierpnia 2018 r. w Monitorze Polskim został ogłoszony Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Zgodnie z art. 35 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Read more about RODO – Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony[…]

Opublikowany w RODO

RODO – wytyczne dotyczące wyrażania zgody

“Niniejsze wytyczne zawierają szczegółową analizę pojęcia zgody zastosowanego w rozporządzeniu 2016/679, tj. w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”). Pojęcie zgody stosowane dotychczas w dyrektywie o ochronie danych (zwanej dalej „dyrektywą 95/46/WE”) oraz w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej ewoluowało. W RODO jeszcze bardziej sprecyzowano i uszczegółowiono wymogi dotyczące uzyskania ważnej zgody Read more about RODO – wytyczne dotyczące wyrażania zgody[…]

Opublikowany w RODO

RODO – Opinia na temat przetwarzania danych w miejscu pracy

W niniejszej opinii dokonano nowej oceny równowagi między prawnie uzasadnionymi interesami pracodawców a uzasadnionymi oczekiwaniami pracowników w zakresie ochrony prywatności poprzez opis zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowe technologie i przeprowadzenie oceny proporcjonalności szeregu scenariuszy, w których można je wykorzystać. Chociaż opinia dotyczy przede wszystkim dyrektywy o ochronie danych, przeanalizowano w niej dodatkowe obowiązki nakładane na Read more about RODO – Opinia na temat przetwarzania danych w miejscu pracy[…]

Opublikowany w RODO

RODO – Wytyczne dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach i profilowania

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) dotyczy w szczególności profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.1 Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest wykorzystywane w rosnącej liczbie sektorów, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Bankowość i finanse, opieka zdrowotna, podatki, ubezpieczenia, marketing i reklama to tylko kilka przykładów dziedzin, w których profilowanie jest Read more about RODO – Wytyczne dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach i profilowania[…]

Opublikowany w RODO

RODO – WP 260 – Wytyczne dotyczące przejrzystości na mocy Rozporządzenia 2016/679

Na stronie www.uodo.gov.pl dostępne są wytyczne dotyczące stosowania zasady przejrzystości. Niniejsze wytyczne przygotowane przez Grupę Roboczą Art. 29 (GR Art. 29) zapewniają praktyczne wskazówki oraz pomoc w interpretacji nowego obowiązku zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Przejrzystość stanowi nadrzędny wymóg na mocy RODO mający zastosowanie do trzech głównych Read more about RODO – WP 260 – Wytyczne dotyczące przejrzystości na mocy Rozporządzenia 2016/679[…]

Opublikowany w RODO

Zakończyły się konsultacje Wskazówek Prezesa UODO dotyczących wykorzystywania monitoringu wizyjnego

Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego zostaną uzupełnione o kwestie zasygnalizowane w toku konsultacji publicznych. Już teraz można wskazać, że w szerszym zakresie zostaną w nich uwzględnione zagadnienia związane z prawami osób objętych monitoringiem i sposobami ich realizacji. W dokumencie znajdą się również przykłady odnoszące się do już opisanych kwestii, dzięki czemu wyjaśnienia powinny być bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Read more about Zakończyły się konsultacje Wskazówek Prezesa UODO dotyczących wykorzystywania monitoringu wizyjnego[…]

Opublikowany w RODO

Prezes UODO rozpoczyna konsultacje dot. przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem

“Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w związku z zatrudnieniem wciąż budzi różnego rodzaju wątpliwości, dlatego UODO rozpoczyna konsultacje, które zakończą się opracowaniem praktycznych wskazówek w tym zakresie, które powinny być pomocne zarówno pracodawcom, jak i osobom, które starają się o zatrudnienie lub są pracownikami. Wcześniejsze Wskazówki GIODO pt. „Dekalog rekrutera” (opublikowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej), Read more about Prezes UODO rozpoczyna konsultacje dot. przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem[…]

Opublikowany w RODO

Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych DPO (WP 243)

W świetle RODO DPO ma kluczowe znaczenie w procesie administrowania danymi w związku z czym w rozporządzeniu określono warunki jego powołania, status i opis zadań. Założeniem niniejszych wytycznych jest wyjaśnienie stosownych zapisów RODO celem ułatwienia administratorom i podmiotom przetwarzającym dostosowania się do przepisów prawa, jak również ułatwienia inspektorom ochrony danych wykonywania ich zadań. Wytyczne zawierają również zalecane dobre praktyki, oparte na Read more about Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych DPO (WP 243)[…]

Opublikowany w RODO

RODO – wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków

Zgodnie z art. 35 ust. 4 RODO organ nadzorczy ma obowiązek ustanowić i podać do publicznej wiadomości wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych. Na mocy art. 54 ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., ww. wykaz ogłasza w komunikacie Prezes Urzędu, który od dnia wejścia w życie ustawy, zgodnie z art. 172 ma 3 miesiące Read more about RODO – wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków[…]

Opublikowany w RODO

Ruszyły prace Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych

2 lipca w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się pierwsze spotkanie Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych.   – Grupa ma stanowić forum wymiany doświadczeń w zakresie wdrożenia RODO i zagadnień związanych z ochroną prywatności, a także być swego rodzaju remedium na liczne przypadki błędnego zrozumienia przepisów. Chcemy, żeby prace, zwłaszcza na samym początku, były ukierunkowane na rozwiązanie Read more about Ruszyły prace Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych[…]

Opublikowany w RODO