Biuro Wsparcia Działalności Gospodarczej

Outsourcing IT i obsługa prawna

Baza wiedzy RODO

Po pół roku od obowiązywania RODO w Polsce, Ministerstwo Cyfryzacji udostepniło Bazę wiedzy RODO w której znajdziecie Państwo publikacje, poradniki, materiały edukacyjne. Baza będzie aktualizowana. Baza wiedzy RODO

Opublikowany w RODO

Praktyczny poradnik na temat sukcesji firm 19.11.2018

Już w niedzielę 25 listopada wchodzi w życie przygotowana przez MPiT ustawa o sukcesji firm jednoosobowych. Oddajemy w Państwa ręce praktyczny poradnik na temat tego, jak korzystać z tej ustawy, by umożliwić swojej firmie funkcjonowanie przez pokolenia. Zachęcamy do lektury   Sukcesja firm jednoosobowych

RODO – wskazówki i wyjaśnienia dotyczące obowiązku rejestrowania czynności i kategorii czynności przetwarzania określonego w art. 30 ust. 1 i 2 RODO

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który stanowi że „Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje: a) imię i Read more about RODO – wskazówki i wyjaśnienia dotyczące obowiązku rejestrowania czynności i kategorii czynności przetwarzania określonego w art. 30 ust. 1 i 2 RODO[…]

Opublikowany w RODO

RODO – wytyczne dotyczące zgody

W art. 4 pkt 11 RODO zdefiniowano zgodę jako: „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”.   Ponadto uwzględnienie przepisów szczegółowych i motywów dotyczących wycofania zgody potwierdza, że wyrażenie zgody powinno być decyzją odwracalną i że Read more about RODO – wytyczne dotyczące zgody[…]

Opublikowany w RODO

Działalność nierejestrowa w pigułce – broszura informacyjna

Działalność nierejestrowa to jedno z rozwiązań Konstytucji Biznesu, które jest dedykowane osobom, prowadzącym dorywczo drobną działalność gospodarczą. Po 5 miesiącach od wejścia w życie tego rozwiązania widać, że cieszy się ono dużym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom przygotowaliśmy broszurę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzenia działalności nierejestrowej oraz przykładami, które uwzględniają praktyczne doświadczenia z pierwszych miesięcy funkcjonowania Read more about Działalność nierejestrowa w pigułce – broszura informacyjna[…]

Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców

Poradnik wskazuje, jak przetwarzać dane osobowe zarówno podczas rekrutacji, jak i w ciągu całego okresu zatrudnienia. Nie ogranicza się jedynie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Traktuje również o innych, coraz popularniejszych formach zatrudniania, jak np. umowy cywilnoprawne. Przydatne informacje znajdą tu i pracodawcy, i agencje zatrudnienia, i pracownicy chcący dowiedzieć się, jakie prawa przysługują im na mocy RODO, czyli Read more about Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców[…]

Opublikowany w RODO

WAPRO ERP 2019

W dniu wczorajszym producent udostępnił nowe wersje WAPRO ERP 2019. Poniżej przedstawiamy (obok podany link do pełnego opisu zmian) najistotniejsze zmiany jakie wprowadza nowa wersja każdego z programów: – WAPRO Mag – WAPRO Mag 2019 ; dodano obsługę pola 106 – zwolnienia i obciążenia na deklaracji AKC-WW; Dodano możliwość wyłączenia aktywności nieużywanych magazynów tak aby ukrywały Read more about WAPRO ERP 2019[…]

Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2019 roku

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 września 2018 r. pod pozycją 1794 opublikowano rozp. RM z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., w którym ustalone zostały kwoty najniższych dopuszczalnych świadczeń przysługujących pracownikom oraz m.in. zleceniobiorcom z tytułu wykonywania pracy na rzecz Read more about Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2019 roku[…]

Mały ZUS dla małych firm – od 2019 roku kolejna ulga w składkach ZUS

Prowadzisz małą firmę i chciałbyś płacić niższe składki ZUS? Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, będą mogli skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek ZUS – tzw. małego ZUS. Jeśli Twoje przychody nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł), będziesz mógł w kolejnym roku Read more about Mały ZUS dla małych firm – od 2019 roku kolejna ulga w składkach ZUS[…]

Opublikowany w ZUS

RODO – Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (WP 243)

W świetle RODO DPO ma kluczowe znaczenie w procesie administrowania danymi w związku z czym w rozporządzeniu określono warunki jego powołania, status i opis zadań. Założeniem niniejszych wytycznych jest wyjaśnienie stosownych zapisów RODO celem ułatwienia administratorom i podmiotom przetwarzającym dostosowania się do przepisów prawa, jak również ułatwienia inspektorom ochrony danych wykonywania ich zadań. Wytyczne zawierają również zalecane dobre praktyki, oparte na Read more about RODO – Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (WP 243)[…]

Opublikowany w RODO