27 czerwca 2018

RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Wsparcia Działalności Gospodarczej Michał Wachowicz, ul. Osiedlowa 8/77, 26-600 Radom, e-mail: michal@bwdg.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: –  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, – realizacji umów zawartych z kontrahentami, – szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., – w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: firmy kurierskie/transportowe a także producenci oprogramowania w celu rejestracji w swoich bazach użytkowników danych systemów.
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
  8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).