26 czerwca 2018

Szkolenia z obsługi systemów WAPRO ERP

Proponujemy naszym klientom szkolenia indywidualne lub grupowe z zakresu konfiguracji i obsługi systemów WAPRO ERP.

Szkolenia dotyczą programów WAPRO Mag, WAPRO Kaper, WAPRO Fakir i WAPRO Gang. Zajęcia odbywają się w siedzibie Biura Wsparcia Działalności Gospodarczej Michał Wachowicz w Radomiu bądź w siedzibie klienta. Sala szkoleniowa wyposażona jest w indywidualne stanowiska komputerowe, a zajęcia prowadzone są w grupach do 4 osób. W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa.

Przedstawiamy Państwu zakres organizowanych przez nas szkoleń:

1. Zakres szkolenia z systemu Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag:

 • Kartoteki: asortymentów i powiązana z asortymentem, kontrahentów i powiązana z kontrahentami, pozostałe kartoteki – pracownicy, urzędy, kasy, banki
 • Gospodarka magazynowa: zamówienia, dokumenty magazynowe, sprzedaż, zakup, sprzedaż detaliczna, remanent, inwentaryzacja, bilans otwarcia, korekty dokumentów,
 • Rozliczenia: z kontrahentami, dokumenty finansowe
 • Ceny w WAPRO Mag; opakowania zwrotne
 • Raporty, zestawienia, wydruki

2Zakres szkolenia z systemu Finanse i księgowość WAPRO Fakir:

 • Wprowadzania i zatwierdzanie dokumentów: dokumenty w PLN, dokumenty walutowe
 • Przeglądanie i proste przetwarzanie danych: omówienie poszczególnych okien, moduł obsługi rozrachunków, moduł obsługi przelewów, moduł ewidencji VAT
 • Obsługa ksiąg i deklaracji podatkowych: przeglądanie danych na kontach księgi głównej i księgach pomocniczych, wydruki urzędowe, operacje na księgach handlowych, deklaracje podatkowe
 • współpraca z WAPRO JPK

3. Zakres szkolenia z systemu Kadry i płace WAPRO Gang:

 • podstawy: uruchomienie, założenie firmy, podstawowa konfiguracja parametrów firmy, tworzenie struktury organizacyjnej, założenie i obsługa kalendarza, wprowadzenie danych kartotekowych (kartoteki firmy, systemu, osobowa), modyfikacja danych kartotekowych, wprowadzenie nieobecności, naliczenie pierwszej listy płac
 • średniozaawansowany: obsługa archiwum kartoteki osobowej, obsługa umów cywilno-prawnych, przeszeregowanie i modyfikacja angaży, zwolnienie pracownika, założenie i konfiguracja nowego składnika płacowego, ręczna modyfikacja składnika, modyfikacja i zmiana kalendarza na nowy, obsługa równoważnego czasu pracy i osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, zamknięcie listy płac, omówienie wydruków i raportów programu
 • zaawansowany: archiwizacja i dearchiwizacja danych, obsługa kreatora wydruków, obsługa generatora wydruków osobowych, modyfikacja treści wydruków (np. treści umów o pracę), eksport i import za pomocą plików EXCEL, obsługa rejestratorów czasu pracy, konfiguracja numeracji list płac, obsługa zamkniętych list płac, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie uprawnieniami użytkowników

4. Zakres szkolenia z systemu Księga podatkowa i ryczałt WAPRO Kaper:

 • Założenie firmy, wpisanie danych firmy
 • Założenie kartotek: właściciele, urzędy skarbowe, pracownicy, kontrahenci, własna klasyfikacja, samochody, jazdy
 • Konfiguracja rejestru VAT
 • Sposób dokumentowania zdarzen gospodarczych: ewidencje, dokumenty źródłowe, samochody, jazdy
 • Obsługa wynagrodzeń: listy płac, umowy cywilnoprawne, deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS
 • Obsługa ewidencji środków trwałych
 • Rozrachunki i płatności
 • Rozliczenia aut